Občina Gornja Radgona se s pitno vodo v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo oskrbuje v glavnem iz zajetja Segovci in Podgrad. Zagotavlja opremljenost z javnim vodovodom in izvajanje javne službe s pitno vodo na območju poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od 5 prebivalcev na hektar.

Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom. Sistem oskrbe s pitno vodo je enovit vodovodni sistem, sestavljen iz elementov vodovoda kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki so pretežni del rednega obratovanja in deluje kot samostojni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in ima enega upravljalca.

 

Podatki o vodovodnem sistemu

Javno vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona oskrbuje okrog 7400 prebivalcev naslednjih naselij: Aženski Vrh, Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Mele, Norički Vrh, Očeslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički Vrh, Podgrad, Police, Ptujska cesta, Rodmošci, Spodnja Ščavnica, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Zbigovci in Plitvica. Trenutno se v Občini Gornja Radgona nahaja le eno območje z vodovodom v zasebni lasti; poselitev je tam manjša od 50 prebivalcev in poraba nižja od 10 m3/dan.

 

 

 

  • 185.000 m cevovodov
  • 19 vodohranov in črpališč
  • 275 hidrantov
  • 24 oskrbovanih naselij

 

image-1  Oskrbovalno območje občine Gornja Radgona (klikni za povečavo)

 

Na vodovodnem omrežju območja občine Gornja Radgona so zgrajeni naslednji vodohrani (VH), hidropostaje (HP) in prečrpališča (PČP):

 1. VH HP Grajski hrib – 108 m3

VH Grajski Hrib


 

2. PČP Grajski hrib

PČP Grajski hrib


 

3. VH HP in PČP Ptujska cesta – 123 m3

VH Ptujska Cesta


 

 4. VH HP in PČP Kodalič – 25 m3

VH_Kodalič1.jpg


 

 5. VH HP Strah - 25 m3

VH Strah


 

 6. VH Norički Vrh – 2×300 m3

VH Norički Vrh1


 

 7. VH HP Očeslavci

VH Očeslavci


 

 8. PČP Lomanoše

PČP Lomanoše


 

 9. PČP Hercegovščak

PČP Hercegovščak


 

 10. VH HP Plitvički Vrh – 90 m3

VH Plitvički Vrh


 

 11. VH HP Borko – 44 m3

VH Borko

 


 

 12. VH HP in PČP Zbigovci – 132 m3

VH Zbigovci

 


 

13. PČP Orehovci

PČP Orehovci


 

 14. PČP Črešnjevci

PČP Črešnjevci


 

15. PČP Črešnjevci Mencinger

PČP Mencinger


 

 16. PČP Simoničev Breg

PČP Simoničev Breg


 

17. PČP Police - Norički Vrh

Črpališče Police Norički Vrh


 

 18. PČP Mulec