Uporabnike vodovodnega omrežja, ki je v upravljanju Komunale Radgona d.o.o, obveščamo o morebitnih neskladnostih (npr. omejitve ali prepovet uporabe) ali moteni in prekinjeni dobavi pitne vode skladno s Pravilnikom o pitni vodi Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgono (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017) in Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016).

Za vodovodno omrežje občin Gornja Radgona in Radenci imamo izdelan HACCP načrt, ki omogoča prepoznavanje vseh morebitnih tveganj pri oskrbi s pitno vodo ter njihovo odpravo. Nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode izvaja strokovno usposobljena ekipa v sodelovanju z nacionalnim laboratorijem. Skladno s HACCP sistemom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov.

 obvescanje m

Kliknite za povečavo

 

 

 

Za vodovodno omrežje občin Gornja Radgona in Radenci imamo izdelan HACCP načrt, ki omogoča prepoznavanje vseh morebitnih tveganj pri oskrbi s pitno vodo ter njihovo odpravo. Nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode izvaja strokovno usposobljena ekipa v sodelovanju z nacionalnim laboratorijem. Skladno s HACCP sistemom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov.

 

V primeru ugotovljenega neskladnosti pitne vode Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ) predlaga priporočila za ukrepanje ob neskladju: