Array

Obvestila o defektih

  • 24. 3. 2017

    Zaradi nujnih vzdrževalnih del, je motena oskrba s pitno vodo  od 11. do 14. urena Prvomajski ulici, Delavski, Polički in Pintaričevi cesti, ter na Vodovodni, Vrazovi in Cankarjevi ulici, prav tako še na Uici Marije Rožman.  

  • 21. 3. 2017, Simoničev breg

    Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo motena oskrba s pitno vodo od 7. do 15. ure, na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni.   Prosimo za razumevanje, Komunala Radgona d.o.o.  

  • 21. 3. 2017, Apaška cesta

    Zaradi nujnih vzdrževalnih del je motena oskrba s pitno vodo od 7. ure dalje, na Apaški cesti v Gornji Radgoni.   Prosimo za razumevanje, Komunala Radgona d.o.o.    

Aktualno!

 

14. marec 2017

JAVNI RAZPIS za izbiro izvajalca za:

Storitve prevzema in odvoza grezničnih gošč in blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kapacitete do 50 PE ter strojno čiščenje kanalizacije na območju občine Gornja Radgona za obdobje od 2017 do 2019

 

Več...

 


Nujno obvestilo odjemalcem o tehničnih težavah na vodovodnem omrežju


Spoštovani odjemalci!

 

V zadnjem času, ko se izvaja priključevanje in vključevanje novih objektov (vodnjaki, vodarne, vodohrani, transportne cevi, oprema za avtomatsko uravnavanje dotokov vode…), zgrajenih v okviru naložbe vodovodnega Sistema C, v naše omrežje, s katerim oskrbujemo občino z vodo, prihaja v celotnem sistemu do tehničnih težav. Te zaznavamo v obliki:

- nenadnih povečanih tlakov v internih vodovodnih instalacijah,

- odpovedovanja varnostnih ventilov in druge tovrstne opreme 

- nenadnega iztekanja vode, ki povzroča lokalno poplavljanje objektov ipd.


Našteti objekti in nova oprema, ki se torej postopno vključujejo v sistem oskrbe s pitno vodo, sicer niso v upravljanju podjetja Komunala Radgona d.o.o., a imajo na samo oskrbo, znotraj obstoječega omrežja, neposreden vpliv. Prav zaradi navedenega strokovni kader podjetja celodnevno obvezno spremlja dogajanje na sistemu (preko telemetrije) in skuša tovrstne nepričakovane izredne dogodke, ki so posledica raznih dogajanj v sistemu, na katere za enkrat sami nimamo vpliva, čim prej zaznati ter ustrezno reagirati in preprečiti ali hitro odpraviti nastale nevšečnosti. Včasih smo pri tem uspešni, zgodi pa se, da se težava vleče dlje časa.
V podjetju se zavedamo, da našteto povzroča med odjemalci skrbi, slabo voljo, jezo in morda celo škodo, zato se trudimo, da bi vse navedeno čim bolj omilili. Prav zaradi vsega povedanega se vam želimo na ta način opravičiti za vse kar doživljate in vas obenem pozivamo, da nam morebitne odklone od sicer normalno pričakovanega stanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo javljate na naš dežurni telefon ali na elektronsko pošto info@komunala-radgona.si .

 

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo!

 

Gornja Radgona, 21.2.2017

KOMUNALA RADGONA D.O.O.